Vilkår

VILKÅR
 
Særligt for erhvervskunder – B2B
Når du handler ved Tim og Simonsen er det din pligt som kunde at læse vore handelsbetingelser. Når du bekræfter din ordre,
har du samtidig accepteret vore handelsbetingelser.
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Tim og Simonsen. Betingelserne gælder i de
tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Tim og Simonsen.
 
ORDRER
 
Alle ordrer afgivet på vores webshop, i vores Facebook gruppe eller direkte til en af vore agenter, anses for bindende.
Bemærk, at annullering af ordre, som udgangspunkt ikke er muligt. EJENDOMSRETTEN til de leverede varer forbeholdes
til hver en tid, indtil det fulde beløb er betalt.
 
LEVERINGSTID OG TRANSPORT
 
Levering af varer fra Tim og Simonsen anses for sket, når ordregiveren/modtageren har fået varen udleveret. Forsendelsen
af varer sker med BRING/GLS/POST DANMARK, afhængig af omstændighederne.
Leveringsomkostningerne er beregnet efter dagstakster og er i øjeblikket for:
 
DANMARK kr. 59,- 
SVERIGE Sek 195,- (pakke 1) og Sek 125,- (efterfølgende pakker)
NORGE Nok 310,- (inkl. fortoldning, excl. told) og Nok 200,-(efterfølgende pakker)
 
Som udgangspunkt er leveringstiden ca. 2 dage for alle varer, der findes på lager. Der kan dog i visse tilfælde være 
længere leveringstid, men dette vil altid blive oplyst af vor agent, alternativt på den ordrebekræftelse, vi sender til
dig. Leveringstider kan iøvrigt altid oplyses pr. telefon.
 
RISIKOEN FOR VARERNE
 
Risikoen for varer købt hos Tim og Simonsen overgår til dig som kunde på leveringstidspunktet.
 
REKLAMATION OG MANGLER
 
Ved levering skal du som køber straks foretage en undersøgelse af dine varer, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis der skal påberåbes mangler, skal du som køber straks kontakte Tim og Simonsen, dog senest 7 dage efter
modtagelsen. Såfremt du som køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført,
kan du som køber ikke senere gøre manglen gældende. Køber skal umiddelbart efter reklamationen, for egen regning
og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til Tim og Simonsen. Når reklamationen er godkendt, godtgøres
den porto, du som butik har lagt ud.
Bemærk, vi modtager ikke pakker på efterkrav.
Kontakt os altid, hvis du er i tvivl, så aftaler vi det videre forløb.
 
REKLAMATIONSFRIST
 
Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være Tim og Simonsen i hænde senest 8 dage efter levering.
Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en 
fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Tim og Simonsen, og vi vil som udgangspunkt reparere eller foretage en ny
levering, såfremt varen er tilgængelig.
 
FEJL OG MANGLER
 
Perler, sten eller nitter, og andre løse dele anses ikke som reklamationsberettiget. Ligeledes må man påregne
afvigelser i skindstrukturer, da dette er et “levende” materiale.
 
PRIS OG BETALING
 
Alle priser er excl. moms.
Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 14 dage netto.
 
BANKOVERFØRSEL:
 
Vær opmærksom på, at der som oftest går 2 hverdage, før banken kan registrere din betaling overfor os.
 
RABATTER
 
10% excl moms på personalekøb.
Vi tilbyder personalekøb, såfremt vores lager tillader det. Dog max 3 stk. ekstra af hver style, udover det
antal man har i sin bestilling.
 
MISVEDLIGEHOLDT BETALING
 
Såfremt man ikke har betalt vort tilgodehavende rettidigt, vil vi sende anmodning om at indbetale vort
tilgodehavende senest 5 dage fra dato, idet kravet vil blive tillagt et rykkergebyr på 100,- kr, jf. rentelovens
§9b, stk. 1, jf. stk. 2.
Vi gør opmærksom på, at der under alle omstændigheder påløber renter af vort tilgodehavende jf rentelovens
§ 3, stk. 2, jf. §5, og at fortsat ubetalt tilgodehavende, vil resultere i at sagen overdrages til advokat med 
henblik på en voldgiftssag, hvor du også vil blive holdt ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste og andre
udgifter, der måtte påfalde Tim og Simonsen et tab.
 
FORBEHOLD FOR PRISER OG ORDREBEKRÆFTELSES
 
Vi forbeholder os retten til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser (tastefejl) på vores hjemmeside
eller i Tim og Simonsen Retail gruppen på Facebook. Ligeledes forbeholder Tim og Simonsen sig retten
til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris.
 
IMMATERIELLE RETTIGHEDER
 
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producenters immaterielle rettigheder
og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.